Inhalt:

Cycling Lessons Outdoor/Sport  
Climbing instructor Outdoor/Sport  
teach football Outdoor/Sport  
 
Chess Outdoor/Sport  
 
Fitness Instructor Outdoor/Sport  
 
Land Navigation Outdoor/Sport  
 
Pilates Private Session Outdoor/Sport  
Schach Outdoor/Sport  
Karate Training Outdoor/Sport  
 
Meditative yoga Outdoor/Sport  
 
Pilates classes Outdoor/Sport  
 
yoga Outdoor/Sport  
 
Dancing! Outdoor/Sport